Kinh tế

Việt Nam chi hơn 1 tỷ USD nhập khẩu rau quả trong 8 tháng đầu năm

 

8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ra quả của nước ta đạt 1,07 tỷ USD. Con số này tăng mạnh và vượt tổng kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2016 là 925 triệu USD.