Kinh tế

Video: Xổ số, nhà đất đóng góp lớn vào thu ngân sách 9 tháng

 

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 843.000 tỷ đồng, nhưng chi ngân sách vẫn lớn hơn 61.600 tỷ.