Kinh tế

Ưu đãi Vinalines vận tải than là vi phạm WTO

Việc Bộ Giao thông vận tải đề nghị giành quyền vận chuyển than nhập khẩu cho DN vận tải biển trong nước nói chung và Vinalines nói riêng có thể vi phạm cam kết WTO.

Dù khẳng định đây là việc cần thiết để hỗ trợ DN song Bộ KH-ĐT lưu ý, theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã đồng ý mở cửa cho các hãng tàu nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế cho các khách hàng Việt Nam.

bộ giao thông vận tải, vinalines, bộ kế hoạch và đầu tư, cam kết wto, vận tải biển, nhập khẩu than
 

Bộ KH-ĐT khẳng định: Nếu như Chính phủ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước hỗ trợ các DN vận tải biển Việt Nam theo hướng tổ chức đấu thầu trong nước đối với các hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu theo Luật Đấu thầu 2013 là chưa phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Vì vậy, Bộ KH-ĐT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng có những biện pháp hỗ trợ các DN vận tải biển Việt Nam trên tinh thần “tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam”.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn trong nước tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam theo hướng tổ chức đấu thầu trong nước đối với các hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu theo Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo Bộ giao thông vận tải, việc giành được quyền vận tải than cho các dự án nhiệt điện trong nước sẽ giúp Vinalines giảm bớt khó khăn, từng bước phục hồi, tạo cơ sở để tích lũy sức mạnh nội tại, nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo năng lực thực hiện chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam của Đảng và Nhà nước.

Theo L.Bằng (VietNamNet)