Kinh tế

Uber phải nộp thuế 5% trên doanh thu được hưởng

Theo văn bản của Bộ Tài chính vừa ban hành, Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan (Uber) sẽ phải nộp thuế đúng với quy định áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN hoặc có thu nhập tại VN.
 
Ngoài ra, Uber nộp thuế thu nhập DN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí khi ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân tại VN. Đối với tổ chức kinh doanh vận tải có ký hợp đồng với Uber, phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN với phần doanh thu được hưởng theo hợp đồng. Khoản doanh thu này không bao gồm phần doanh thu của phía Uber. Cá nhân ký hợp đồng với Uber sẽ nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được hưởng, không bao gồm phần doanh thu của phía Uber. Tỷ lệ nộp được quy định bao gồm 3% thuế giá trị gia tăng và 1,5% thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu được hưởng. Riêng với cá nhân, Công ty Uber VN hoặc một tổ chức được phía Uber ủy quyền có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Trước đó, lợi nhuận từ hoạt động của Uber được công ty này chuyển 100% về Hà Lan, sau đó mới trích trả lại cho cá nhân tại VN, chứ không phải như ký kết trong hợp đồng là phía đối tác VN giữ 80% và gửi 20% về phía Hà Lan. Do đó, việc xác định số thuế phải nộp của công ty này vô cùng khó khăn, gây tranh cãi suốt một thời gian dài, ngân sách nhà nước thất thu một nguồn thuế không nhỏ.

Theo Anh Vũ (Thanh Niên Online)