Kinh tế

Tổng công ty Phát điện 1 lỗ gần 1.000 tỷ trong quý II

Lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí lãi vay và khấu hao tài sản tăng đột biến khiến Tổng Công ty Phát điện 1 lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong quý II/2016.

Báo cáo cho thấy trong nửa đầu năm 2016, EVNGENCO 1 chịu chi phí lãi vay hơn 1.000 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2015. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đạt hơn 700 tỷ đồng. Trích lập khấu hao tài sản cũng lên đến hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ.

tong-cong-ty-phat-dien-1-lo-gan-1000-ty-trong-quy-ii

EVNGENCO 1 vẫn phải đi vay hàng tỷ USD để tài trợ cho các dự án điện.

Lỗ chênh lệch tỷ giá và việc xử lý khoản lỗ không phải vấn đề mới với Tổng công ty này khi trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, kiểm toán viên của KPMG đã nêu ý kiến nhấn mạnh về chuẩn mực kế toán được EVNGENCO 1 áp dụng. Thay vì Thông tư 200/2014 của Bộ Tài chính cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái năm 2015, doanh nghiệp lại áp dụng Công văn số 3003/2016 của Bộ (đã được Thủ tướng chấp thuận). Như vậy, văn bản pháp luật được doanh nghiệp áp dụng chỉ có hiệu lực 4 tháng sau khi kết thúc năm tài chính 2015.

Với cách áp dụng này, thay vì ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá vào khoản mục Chi phí tài chính (có tác động làm giảm lợi nhuận trước thuế) như Thông tư 200, EVNGENCO 1 lại ghi nhận vào khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái (khoản mục trên bảng cân đối và không tác động đến kết quả kinh doanh). Do vậy, doanh nghiệp đảm bảo kết quả kinh doanh không lỗ và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá sẽ được phân bổ trong thời gian dưới 5 năm.

Nếu EVNGENCO 1 áp dụng theo Thông tư 200 thì với báo cáo tài chính 2015 thì chi phí tài chính của doanh nghiệp sẽ tăng gần 850 tỷ đồng, khiến kết quả kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ hơn 400 tỷ đồng. Còn nếu áp dụng theo Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10), doanh nghiệp sẽ lỗ gần 200 tỷ.

Tại Hội nghị sơ kết công tác nửa đầu năm, diễn ra hồi tháng 7, EVNGENCO 1 cho biết đã sản xuất được hơn 11 tỷ kWh, vượt 2% kế hoạch đề ra và 21% so với cùng kỳ 2015. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được hơn 6 tỷ kWh, trong khi các công ty con và công ty liên kết sản xuất được gần 5 tỷ kWh.

Vay nước ngoài hàng tỷ USD

Có tổng tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản cố định và xây dựng dở dang, EVNGENCO 1 chủ yếu dùng vốn vay dài hạn từ ngân hàng để tài tài trợ cho các dự án. Theo Báo cáo tài chính 2015, trong khi các khoản mục vay ngắn hạn chỉ gần 6.800 tỷ đồng, thì các khoản vay dài hạn của EVNGENCO 1 từ ngân hàng, tổ chức tín dụng và vay lại từ Tập đoàn Điện lực (EVN) đạt hơn 65.700 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD), tăng hơn 13.000 tỷ đồng so với đầu năm. 

Trong số này, vay từ các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước chỉ chiếm gần 1/3. Một số khoản vay lại từ EVN tính đến 31/12/2015 có nguồn gốc từ Ngân hàng China Eximbank hơn 3.758 tỷ đồng, Ngân hàng Societe Generale gần 19.112 tỷ đồng... Lãi suất các khoản USD là 1,55-6.9%, trong đó phần lớn trong khoảng 3-6%.


Theo Minh Sơn (VnExpress.net)