Kinh tế

Thu nhập bình quân mỗi người Việt tăng thêm 170 USD

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tăng 6,81% so với năm 2016, riêng quý IV tăng đến 7,65%.

Chiều nay (27/12), Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội năm 2017.  Báo cáo cho thấy GDP cả năm ước tăng 6,81%, vượt 0,1% so với mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước 53,5 triệu đồng/năm (tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016).

Thu nhập bình quân mỗi người Việt tăng thêm 170 USD

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,54%, do sản xuất nhiều khởi sắc. Ngành nông nghiệp tăng 2,07% (năm 2016 tăng 0,72%).

Tổng cục Thống kê đánh giá nông nghiệp phục hồi mạnh mẽ sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2016. Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi trong nội bộ ngành, theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,85%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016. Điểm sáng của khu vực này là công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 14,40% (là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây).

Riêng khai khoáng giảm 7,1%, đây là mức giảm sâu nhất từ năm 2011 trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng dầu thô khai thác giảm; khai thác than cũng chỉ đạt 38 triệu tấn, giảm hơn 180 nghìn tấn. Ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,7%.

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như: Bán buôn và bán lẻ đạt mức tăng 8,36% so với năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 8,98%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,14%; kinh doanh bất động sản tăng 4,07%  (mức tăng cao nhất kể từ năm 2011).

Thu nhập bình quân mỗi người Việt tăng thêm 170 USD
Tăng trưởng kinh tế tăng nhanh nhất trong nhiều năm gần đây. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành ước tính đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP. Trong đó, đầu tư vốn khu vực Nhà nước đạt 594,9 nghìn tỷ đồng; khu vực ngoài Nhà nước  676,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 396,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,8%.

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa xuất đạt khoảng 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, được đánh giá đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Nhập khẩu cũng tăng 20,8% so với năm 2016, ước đạt 211,1 tỷ USD.

Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam, với tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,34%; công nghiệp và xây dựng chiếm 33,34%; dịch vụ chiếm 41,32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10%. Cơ cấu tương ứng của năm 2016 là: 16,32%; 32,72%; 40,92%; 10,04%.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)