Kinh tế

Thay đổi mật độ, xây dựng trái phép phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xử lý triệt để vi phạm về quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng và sử dụng đất sau thanh tra các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới.

Các quận này phải xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các lực lượng của quận, Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn, UBND các phường phải đôn đốc việc chấp hành khắc phục vi phạm của chủ đầu tư theo quy định. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, phải xử lý dứt điểm phần công trình vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo UBND các quận huyện phải chịu trách nhiệm trước thành phố về những tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Thay doi mat do, xay dung trai phep phai bo sung nghia vu tai chinh hinh anh 1

Chủ đầu tư phải bổ sung nghĩa vụ tài chính do thay đổi mật độ, hệ số sử dụng đất đối với phần diện tích sai phạm. Ảnh: Tiến Tuấn.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Cục thuế, Sở Tài chính lập hồ sơ quyết định điều chỉnh quyết định giao đất và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do thay đổi mật độ, hệ số sử dụng đất đối với phần diện tích sai phạm.

Đối với phần diện tích vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thụ lý, thẩm định hồ sơ xem xét cấp giấy chứng nhận phải có ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng.

Đối với các dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ làm gia tăng dân số cơ học, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải đánh giá lại khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Sau đó Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý theo quy định.

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội kiểm tra được giao xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực PCCC theo quy định.

Riêng đối với 9 dự án có vi phạm phức tạp, Hà Nội giao một số sở ngành và các quận làm rõ những nội dung, biện pháp cần xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp giấy chứng nhận của 9 dự án có vi phạm. Trong đó cần làm rõ tổng số căn hộ theo thiết kế được duyệt; kết quả đã cấp giấy chứng nhận.

Sở Xây dựng đánh giá, để xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm của từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)