Kinh tế

Tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh là ai?

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, qua nhiều vị trí công tác, ông Trần Sỹ Thanh vừa được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đời thứ 5 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh là ai?

Theo Như Ý - Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)