Kinh tế

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngừng giao dịch ngày 23-1-2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cũng đã lên tiếng "rất tiếc về sự cố này và mong nhận được sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư."

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngừng giao dịch ngày 23-1-2018

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở đã thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22-1-2018 và ngừng giao dịch ngày 23-1-2018.

Sở cũng đã lên tiếng "rất tiếc về sự cố này và mong nhận được sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư."

Thông báo cũng cho biết đang tích cực khắc phục sự cố để nối lại hoạt động giao dịch vào thời gian sớm nhất, và sẽ tiếp tục có những thông báo tiếp theo để cập nhật thông tin.

Trước đó, vào phiên giao dịch ngày 22-1-2018, lúc 14 giờ 31 phút, vì xảy ra sự cố kỹ thuật nên n hoạt đông giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Theo PT (Tuổi Trẻ)