Kinh tế

“Siêu tổng công ty” SCIC báo lãi hơn 8.000 tỷ đồng

“Siêu tổng công ty” Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)vừa công bố báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Các thuyết minh báo cáo tài chính đã không được SCIC công bố.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2015 đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Doanh thu của SCIC đã tăng trưởng khá nhanh trong những năm qua và đặc biệt tăng gấp rưỡi trong năm 2015, từ 7.000 tỷ đồng lên trên 10.500 tỷ đồng.

“sieu tong cong ty” scic bao lai hon 8.000 ty dong hinh anh 1
“Siêu tổng công ty” SCIC báo lãi hơn 8.000 tỷ đồng

Nguyên nhân chính khiến doanh thu tăng mạnh là SCIC đã đẩy mạnh hoạt động bán ra các khoản đầu tư của mình: doanh thu từ thoái vốn tăng hơn gấp đôi từ 2.200 tỷ đồng lên gần 4.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu từ cổ tức tăng thêm 1.300 tỷ đồng lên hơn 4.900 tỷ đồng.

Một trong những nguồn thu ổn định và quan trọng nhất của SCIC là cổ tức từ Vinamilk. Năm 2015, SCIC đã nhận về hơn 2.700 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ công ty sữa này. Sang năm 2016, cổ tức từ Vinamilk mà SCIC được nhận sẽ đạt tối thiểu là 3.200 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm kết thúc năm 2015, tổng tài sản của SCIC đạt 73.263 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (71.142 tỷ đồng). Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 40.500 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm, trong khi tài sản dài hạn gấp gần 3 lần đạt hơn 32.763 tỷ đồng.

Tổng tài sản của SCIC bao gồm cả đầu tư của SCIC và quản lý hộ nhà nước thông qua Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, được SCIC ghi nhận là các khoản phải trả ở bên nguồn vốn.

SCIC hoàn toàn không vay nợ ngân hàng nhưng có khoản phải Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ Doanh Nghiệp) lên đến 37.847 tỷ đồng. Bản thân SCIC cũng có khoảng phải thu 2.389 tỷ đồng với quỹ này.

Quỹ Sắp xếp Doanh Nghiệp tiền thân là Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương, được thành lập để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đáng chú ý là chính SCIC được giao nhiệm vụ tổ chức giữ Quỹ để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền. Danh mục đầu tư mà SCIC đang quản lý bao gồm danh mục của chính SCIC và danh mục quản lý hộ Quỹ Doanh Nghiệp.

Theo Nguyễn Minh (Dân Việt)