Kinh tế

Sắp có quy định đền bù sự cố "bỗng dưng mất tiền" trong ngân hàng

Sau nhiều sự cố mới đây liên quan tới sự cố rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán của ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo liên quan tới vấn đề này.
 
Thủ tướng chỉ đạo NHNN làm rõ trách nhiệm đền bù trong trường hợp rủi ro

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 7469/VPCP-KTTH nêu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Để hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán nói chung, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trước ngày 15-10-2016 ban hành quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán.
 
Trong đó cần ghi rõ trong các hợp đồng cung ứng dịch vụ nội dung cụ thể về trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động thanh toán.
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc chấp hành các qui định của pháp luật về hoạt động thanh toán.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu tranh, xử lý nghiêm, kịp thời theo qui định của pháp luật các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán ảnh hưởng đến an toàn, an ninh của hệ thống thanh toán quốc gia và uy tín của hệ thống ngân hàng.
 
Theo Nguyễn Thoan (Bizlive.vn)