Kinh tế

Sabeco vẫn ‘úp mở’ với khoản tiền gần 2.800 tỷ đồng phải nộp

Với gần 2.800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối mà Kiểm toán Nhà nước yêu cầu phải nộp, Sabeco đã 3 lần thay đổi quyết định, và đến nay lại đưa ra quan điểm nhờ cổ đông quyết hộ.

Trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước - Giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung thuyết minh nợ tiềm tàng trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Sabeco vẫn ‘úp mở’ với khoản tiền gần 2.800 tỷ đồng phải nộp
Sabeco liên tục thay đổi quan điểm về khoản tiền phải nộp gần 2.800 tỷ đồng theo yều cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Bản công bố nêu rõ: "Theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, và có quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần".

Theo đó, Ban tổng giám đốc của tổng công ty cho rằng Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát của Kiểm toán Nhà nước. Vì vậy, tổng công ty chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này, mà chỉ thuyết minh là một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Một trong những nội dung của nghị quyết ghi: "Tại ngày báo cáo của tài chính hợp nhất này, Tổng công ty đang trong quá trình xin ý kiến cấp thẩm quyền về vấn đề này".

Khoản nợ tiềm tàng này được hiểu là số tiền gần 2.800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước, mà Kiểm toán Nhà nươc chỉ ra mới đây.

Cụ thể, lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước lên đến 2.495 tỷ đồng (tương ứng 89,59% cổ tức phải chia cho cổ đông Nhà nước) và 289 tỷ đồng (tương ứng 10,41% vốn góp của các cổ đông không kiểm soát). Toàn bộ số tiền trên Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp vào ngân sách, theo kết luận kiểm toán ban hành ngày 8/2.

Sabeco vẫn ‘úp mở’ với khoản tiền gần 2.800 tỷ đồng phải nộp
Kiếm toán cũng đánh giá Sabeco đã đầu tư trái ngành lỗ với số tiền 444,7 tỷ đồng khi rót vốn vào 10 khoản đầu tư dài hạn. Số tiền trích lập dự phòng do thua lỗ bằng 77,8% giá trị đầu tư. 

Như vậy, hơn 2 tháng từ khi có thông báo của Kiểm toán Nhà nước về việc nộp khoản tiền gần 2.800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, Sabeco đã có đến 3 lần thay đổi quyết định. Ban đầu, doanh nghiệp từ chối nộp, sau đó lại chịu tạm nộp khoản này và nhờ cơ quan thuế hướng dẫn cách nộp. Song đến nay lại tiếp tục thay đổi, cho rằng cần có sự quyết định của cổ đông mới tiến hành.

Thậm chí, vấn đề này có kế hoạch được đưa ra xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ bất thường sáng hôm qua, 23/4. Tuy nhiên, tại đại hội, nội dung này đã không được đề cập. Sabeco chỉ đưa ra các tờ trình liên quan đền miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước có Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Kiểm toán yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước, khoảng 2.800 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông thiểu số khác với số tiền 289 tỷ đồng.

Sabeco vẫn ‘úp mở’ với khoản tiền gần 2.800 tỷ đồng phải nộp

Tỷ phú Thái đã mua Sabeco qua công ty Việt Nam như thế nào. Thông qua công ty con vừa thành lập, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi chi gần 5 tỷ USD mua cổ phần Sabeco. Tỷ phú này cũng đang có nhiều khoản đầu tư lớn tại Việt Nam.

Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)