Kinh tế

Sabeco chấp nhận tạm nộp hơn 2.700 tỉ đồng cho ngân sách

Sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công thương, Sabeco đã có văn bản đề nghị ngành thuế hướng dẫn để nộp hơn 2.700 tỉ đồng vào ngân sách, theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và yêu cầu của Bộ Tài chính.
Sabeco chấp nhận tạm nộp hơn 2.700 tỉ đồng cho ngân sách
Sabeco chấp nhận tạm nộp hơn 2.700 tỉ theo đề nghị của cơ quan quản lý
ẢNH NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, sau khi Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán, mới đây, Bộ Công thương đã có văn bản yêu cầu Sabeco thực hiện kiến nghị này.

Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu doanh nghiệp tạm nộp toàn bộ 2.790 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước, để thực hiện nghĩa vụ thuế và khoản tiền phạt hành chính về thuế. Bộ Công thương giao bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Công thương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Sabeco đã có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị cơ quan này hướng dẫn doanh nghiệp cách thức thực hiện.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm được nhắc tại báo cáo kiểm toán, đồng thời khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương, Sabeco thông báo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30.4.

Như Thanh Niên đưa tin, hồi giữa tháng 3, Kiểm toán Nhà nước có văn bản gửi Bộ Công thương, thông báo kết luận báo cáo kiểm toán tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước năm 2016 của Sabeco với nhiều đề nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm.

Trong bản thông báo này, một trong những nội dung được Kiểm toán Nhà nước đề cập là việc chia cổ tức để nộp ngân sách Nhà nước trước khi thoái vốn. Cụ thể, theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại ngày 31.12.2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỉ đồng. Công ty mẹ đã phân phối tiếp gần 76 tỉ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý 1/2017. Lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước hơn 2.700 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỉ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn Nhà nước của Sabeco tại thời điểm ngày 31.12.2016 là 89,59%.

Theo Chí Hiếu (Thanh Niên Online)