Kinh tế

PVcombank giấu lỗ hơn 500 tỷ đồng?

Theo báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank) thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, Deloitte cho rằng số tiền trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư này chưa đầy đủ theo Thông tư số 2 của Ngân hàng Nhà nước. "Nếu PVcombank trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro thì năm 2015 lợi nhuận sẽ bị giảm tương ứng gần 64,3 tỷ đồng”, kiểm toán cho biết. 

Giấu lỗ hàng trăm tỷ đồng

Đặc biệt theo Deloitte, năm 2015 PVcombank ghi nhận một khoản thu nhập từ thanh lý góp vốn đầu tư dài hạn gần 130 tỷ đồng, khi thực hiện uỷ thác chứng khoán niêm yết trong khoản mục đầu tư dài hạn cho một công ty khác và đánh giá lại giá trị của chứng khoán này theo thị trường.

"Việc hạch toán thu nhập như trên là chưa thoả mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam. Bởi PVcombank vẫn chưa hoàn thành chuyển quyền sở hữu cho đối tác. Nếu ngân hàng hạch toán giao dịch này theo đúng quy định thì lợi nhuận sẽ giảm tiếp số tiền tương ứng gần 130 tỷ đồng”, kiểm toán Deloitte nêu.

Ngoài ra, năm 2015 ngân hàng này ghi nhận một khoản thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro là 29,8 tỷ đồng do bán cho VAMC. Nếu ghi nhận số tiền này, ngân hàng sẽ bị giảm lợi nhuận tương ứng khoảng 29,8 tỷ đồng.

Đồng thời, khoản trích lập dự phòng rủi ro với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài được thực hiện nghiêm túc thì lợi nhuận nhà băng tiếp tục bốc hơi thêm 42 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, năm 2015 PVcombank còn có khoản lãi phải thu quá hạn vượt 301 tỷ đồng. Nếu khoản lãi này được hạch toán vào báo cáo tài chính, ngân hàng sẽ bị giảm lợi nhuận tương ứng 301 tỷ đồng.

Tổng hợp các vấn đề trên, theo Deloitte là PVcombank đã giấu lỗ hơn 500 tỷ đồng.

Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2016 ghi nhận năm 2015 PVcombank có doanh thu đạt 6.094 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50,5 tỷ đồng. Như vậy, nếu hạch toán đúng theo Deloitte, PVcombank đã rơi vào mức thua lỗ.

Gần 8.000 tỷ đồng nợ xấu

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của PVN, ngân hàng có một số khoản cho vay đối với nhiều nhóm khách hàng. Đó là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (SBIC), Vinalines, nhóm khách hàng liên quan đến cổ đông cũ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây (WTB) cùng nhóm khách hàng khác trước đây chưa được xác định kỳ hạn trả nợ hợp lý, với dư nợ lần lượt là 2.857 tỷ đồng và 4.323 tỷ đồng, đang được phân loại theo kết quả phân loại nợ tại thời điểm ngày 31/12/2013 theo Đề án hợp nhất đã được phê duyệt.

Kiểm toán Deloitte khẳng định: “Khoản nợ của các khách hàng nêu trên cần được chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn. Theo các quy định hiện tại về phân loại nợ, PVcombank không thực hiện phân loại lại nhóm nợ, không trích lập dự phòng bổ sung và không thoái thu số lãi dự thu tương ứng tại tính đến ngày 31/12/2015”.

Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng ngân hàng này đã cấp cho một số công ty thuộc SBIC là 807 tỷ đồng, với số lãi dự thu tương ứng 92,2 tỷ đồng. Khoản vay này được giải ngân từ năm 2009. Hiện SBIC thua lỗ và bị âm vốn hơn 1.000 tỷ đồng. 

Về Vinalines, PVcombank đã cấp 491 tỷ đồng (không bao gồm dư nợ Vinalines), với số lãi dự thu tương ứng là 22,4 tỷ đồng. Khoản vay nay được giải ngân từ năm 2011.

PVcombank đã trích lập 46,5 tỷ đồng dự phòng đối với các khoản nợ này. Đồng thời, PVcombank đang tiếp tục làm việc với SBIC, Vinalines và các cơ quan quản lý có thẩm quyền về phương án xử lý và thu hồi các khoản cho vay này.

Khoản cho vay đối với Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô có tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai và SBIC, để tài trợ cho dự án kho nổi FSO-5 với số dư lần lượt là 166 tỷ đồng và 26,5 tỷ đồng (chưa kể số dư ngoại bảng là 164,3 tỷ đồng) tính đến cuối năm 2015.

Tuy nhiên theo Deloitte, các khoản dư mà PVcombank thống kê là không chính xác. Hai bên đang trao đổi xác định chính xác số dư nợ gốc và lãi hoặc cấn trừ tài sản siết nợ. 

Ngoài ra, Deloitte còn thống kê khoản cho vay với một tổ chức tín dụng lên tới 765 tỷ đồng của PVcombank nhưng không nêu tên. Khoản này đã hết hạn thanh toán vào tháng 8/2012, nhưng đến ngày thành lập báo cáo tài chính hợp nhất ngân hàng chưa thu được đồng nào. 

Như vậy, chỉ tính những khoản dư nợ Deloitte thống kê, nợ xấu của PVcombank đã vượt 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ tính đến cuối năm 2015 là 9.000 tỷ đồng.

Theo Kiều Linh (Zing.vn)Tin mới hơn