Kinh tế

Phó thủ tướng chỉ đạo về quy định hoạt động casino

Kinh doanh trò chơi có thưởng hợp pháp đóng góp khá lớn cho ngân sách Nhà nước...
 
Phó thủ tướng chỉ đạo về quy định hoạt động casino
 
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan và nguyên tắc “không hồi tố” của pháp luật về đầu tư.

Về quảng cáo cho loại hình này, Phó thủ tướng chỉ đạo, đây là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, chỉ được quảng cáo trong phạm vi khuôn viên của khách sạn có giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Nội dung và hình thức quảng cáo cần được quy định cụ thể, rõ ràng.

Về điều kiện năng lực tài chính đối với doanh nghiệp xin cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, cần quy định mức vốn điều lệ phù hợp với yêu cầu quản lý.

Về quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Phó thủ tướng yêu cầu thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện trước thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Phó thủ tướng lưu ý, điều kiện, quy trình, thủ tục xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải được quy định minh bạch, đơn giản.

Đồng thời có quy định để quản lý chặt chẽ hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư thứ cấp… kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sau khi doanh nghiệp được cấp phép.

Phó thủ tướng yêu cầu bổ sung vào dự thảo nghị định các quy định về điều kiện kinh doanh tại Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013 của Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lĩnh vực trò chơi có thưởng tại Việt Nam hiện đang được phân thành hai khu vực lớn, bao gồm được Nhà nước cho phép và bảo trợ, khu vực còn lại là bất hợp pháp.

Cả nước hiện có 8 sòng bài (casino), 2 địa điểm cá cược thể thao, 43 điểm trò chơi điện tử có thưởng, trong đó sòng bài và điểm trò chơi có thưởng điện tử chỉ cho phép người nước ngoài được tham gia chơi.

Bộ Tài chính cho biết, kinh doanh trò chơi có thưởng hợp pháp hiện đóng góp khá lớn cho ngân sách Nhà nước. 

Chỉ riêng hoạt động xổ số kiến thiết năm 2014 đạt doanh thu 64 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách xấp xỉ 20 nghìn tỷ. Kinh doanh sòng bài năm 2014 đạt doanh thu 1.379 tỷ, nộp ngân sách 336 tỷ đồng.

 
Theo Bảo Quyên (VnEconomy.vn)