Kinh tế

Petrolimex mới thoái hơn 100 tỷ trong số 622 tỷ đồng đầu tư sai quy định

Theo chỉ đạo Petrolimex phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành chưa đúng quy định 622,3 tỷ đồng nhưng tập đoàn này mới thực hiện được 139,7 tỷ đồng.
Petrolimex mới thoái hơn 100 tỷ trong số 622 tỷ đồng đầu tư sai quy định
Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó đầu tư không đúng quy định 622,3 tỷ đồng. Tập đoàn này đang đầu tư vào các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm.
Thực hiện theo kết luận thanh tra, về thoái vốn trong lĩnh vực bất động sản, năm 2016 Petrolimex đã thoái 51 tỷ đồng vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Petrolimex (PLAND).

Về phương án thoái tiếp phần vốn đầu tư còn lại tại PLAND, ngày 7/4/2017 Petrolimex đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc báo cáo “Đề án thành lập công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex” trong đó sẽ tái cấu trúc PLAND trở thành một công ty con của Tổng công ty này.

Tổng công ty sau sáp nhập sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp hạ tầng xăng dầu. Đây là một trong năm lĩnh vực kinh doanh chính đã được chủ sở hữu nhà nước phê duyệt theo đề án tái cơ cấu của Tập đoàn.

Theo báo cáo của Petrolimex, ngày 9/12/2017, Văn phòng Chính phủ đã có băn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. Dự kiến tập đoàn thực hiện chào bán phần vốn góp và giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Tổng công ty xuống còn 35% theo 2 bước là chào bán 30% vốn của tập đoàn trong tháng 5/2018 và hoàn thành trong tháng 8/2018. Bước 2 là chào bán 35% phần vốn của Tập đoàn cho các nhà đầu tư chiến lược trong tháng 9/2018 và hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu của tập đoàn xuống còn 35% trong tháng 12/2018.

Về thoái vốn trong lĩnh vực bảo hiểm, Petrolimex đã giảm vốn từ 51% xuống còn 40,95% tương ứng với giá trị là 88,7 tỷ đồng tại Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thông qua việc PJICO phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, PJICO đã đàm phán với đối tác chiến lược công ty Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) về phương án tăng vốn điều lệ để phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài đã được Đại hội cổ đông của PJICO thông qua ngày 26/4/2017. Ngày 21/8/2017 SFMI đã chính thức trở thành cổ đông của PJICO sở hữu 17,74 triệu cổ phiếu tương ứng 20% cổ phần của PJICO.

Theo Petrolimex, để tiếp tục giảm vốn của tập đoàn tại PJICO trong năm 2018, 2019 PJICO sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 887,1 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng, tương ứng với tiến trình giảm vốn của Petrolimex tại PJICO xuống còn 35%.

Về thoái vốn theo lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã mất 2 năm để “tìm hiểu” nhưng đến thời điểm Thanh tra Chính phủ gửi báo cáo lên Thủ tướng, những đề xuất thay đổi của Vietinbank không đáp ứng được với kỳ vọng và mục tiêu của HĐQT nên Petrolimex dừng việc sáp nhập giữa PG Bank và Vietinbank. Đối tác của PG Bank sau đó được tiết lộ là HD Bank.

Đánh giá của Thanh tra Chính phủ cho biết, Petrolimex đã thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, việc thực hiện còn dang dở, chưa hoàn thành. Trong tổng số 622.360 triệu đồng cần thoái vốn đầu tư theo kết luận thanh tra Petrolimex đã thu hồi được 51 tỷ đồng đầu tư vào PLAND, giảm 10% vốn đầu tư tại PJICO tương ứng với giá trị là 88,717 triệu đồng và đàm phán với đối tác để thoái vốn tại PG Bank.

Theo Nguyễn Thảo (Bizlive.vn)
Tin mới hơn