Kinh tế

  • Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đi xuống

    Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đi xuống

    Cơ quan thống kê Trung Quốc sáng nay công bố sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 11, với tốc độ tăng trưởng thấp hơn dự báo.

  • Có doanh nghiệp chi 600 tỷ đồng thưởng Tết

    Có doanh nghiệp chi 600 tỷ đồng thưởng Tết

    Hiện các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, giày da, thủy sản… đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng dao động từ 1-2 tháng lương. Tuy nhiên, theo nhận định từ Sở Lao động, thương binh và xã hội các tỉnh, năm nay mức lương, thưởng Tết của doanh nghiệp không có nhiều đột biến.