Kinh tế

Nợ thuế của Hà Nội nhiều hơn 47 địa phương khác cộng lại

Trong hơn 52.000 tỷ đồng nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày, riêng Hà Nội đã có tới hơn 17.000 tỷ đồng, nhiều hơn tổng số thuế nợ của 47 địa phương khác cộng lại.

Nợ thuế của Hà Nội nhiều hơn 47 địa phương khác cộng lại

Theo văn bản vừa được Tổng cục Thuế gửi các cục thuế địa phương, tổng số tiền nợ thuế có khả năng thu (đến 90 ngày và trên 90 ngày) của cả nước tại thời điểm 30/6 là hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2016. Trong số này, nợ thuế, phí và đất chiếm phần lớn với hơn 33.700 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã thông báo giao bổ sung nhiệm vụ đôn đốc thu số tiền nợ thuế trên cho các cục thuế địa phương.

Cụ thể, trong số 52.000 tỷ đồng nợ thuế trên, 16 địa phương có điều tiết ngân sách Trung ương được giao chỉ tiêu thu nợ là hơn 40.800 tỷ đồng, còn lại trên 11.000 tỷ đồng của 47 địa phương khác.

Đứng đầu trong danh sách là Hà Nội với chỉ tiêu giao thu nợ là trên 17.000 tỷ đồng. Tiếp theo là TP.HCM với chỉ tiêu trên 11.000 tỷ đồng. Ngoài ra, một số địa phương được giao mức thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng như: Vĩnh Phúc (hơn 1.770 tỷ đồng), Bình Dương (trên 1.710 tỷ đồng), Thái Bình (khoảng 1.300 tỷ đồng), Hải Phòng (trên 1.200 tỷ đồng), Quảng Ninh (1.013 tỷ đồng)…

Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các địa phương giao nhiệm vụ, chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế với từng trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng, từng cán bộ.

“Đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về việc thu hồi khoản tiền nợ đọng thuế đảm bảo thu đạt tối thiểu số tiền thuế nợ được giao nêu trên”, văn bản của Tổng cục Thuế nêu.

Theo Nguyễn Thảo (Bizlive.vn)