Kinh tế

NHNN chỉ định sếp mới, OceanBank thông báo họp cổ đông

Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2015 của OceanBank lấy theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội 2015 là ngày 8/4/2015.

 
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) vừa thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 và chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của OceanBank.

Cụ thể, ngày chốt danh sách là ngày 08/04/2015. Thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được HĐQT thông báo cụ thể tại thư mời họp với danh sách chốt ngày 08/04/2015.

Thành phần tham dự là cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2015.

Mới đây, OceanBank có thêm 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi nhiệm. Từ ngày 03/04/2015, bà Đào Thị Thúy thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông Đỗ Thanh Sơn là người đại diện để thay mặt OceanBank xử lý các công việc liên quan đến hoạt động của OceanBank.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, OceanBank đã 3 lần thay đổi người đại diện và có 4 lãnh đạo bị bắt. Trong đó, hai vị Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank trước đó là ông Hà Văn Thắm và bà Nguyễn Minh Thu đều bị bắt tạm giam.
 
Theo Hồng Hải (Bizlive.vn)