Kinh tế

Nhà trên 700 triệu đồng chịu thuế tài sản, hiểu sao cho đúng?

Giá trị nhà tính thuế sẽ không căn cứ theo giá chuyển nhượng mà theo suất vốn đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. Phần giá tính thuế là giá trị căn nhà trừ đi 700 triệu đồng.

Nhà trên 700 triệu đồng chịu thuế tài sản, hiểu sao cho đúng?

Theo Bảo Châu- Hoàng Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn