Kinh tế

Nhà máy In tiền quốc gia lãi hơn 20 tỷ đồng

 

Lợi nhuận trước thuế của nhà máy, theo đó đạt 30 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với năm 2014. Lãi sau thuế vì thế cũng giảm nhẹ 2 tỷ đồng, chỉ đạt 23,5 tỷ đồng.

moi-can-bo-tai-nha-may-in-tien-quoc-gia-linh-tren-34-trieu-dong-thang

Lương trung bình của người lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2015 gần 16 triệu đồng một tháng.

Doanh thu và lợi nhuận giảm đã ảnh hưởng tới lương bình quân và thu nhập của người lao động tại nhà máy. Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015, tiền chi trả cho người lao động là gần 117,4 tỷ đồng, tăng gần 1,2 tỷ đồng so với năm 2014. Tuy nhiên, do số lao động tăng lên 617 người, thu nhập bình quân hằng tháng đạt khoảng 15,8 triệu đồng, giảm khoảng một triệu đồng so với năm 2014. 

Đối với cán bộ quản lý, năm 2015, mỗi người nhận gần 28 triệu đồng một tháng tiền lương. Tổng cộng các khoản thu nhập (lương, trợ cấp…) đạt bình quân trên 34 triệu đồng một tháng.

Từ năm 2010, Nhà máy In tiền quốc gia được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình với 100% vốn điều lệ được Ngân hàng Nhà nước nắm giữ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Anh Minh (VnExpress.net)