Kinh tế

Người Việt tiết kiệm nhất thế giới cụ thể bớt món nào?

Giảm mua quần áo mới, thay hàng gia dụng, bớt xài điện, ga... nhưng chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở quý 1 của Việt Nam ta xếp thứ 6 toàn cầu.
 
Theo Tuổi Trẻ