Kinh tế

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu gần 83 nghìn tỷ đồng

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, đến 15/6/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 425,6 nghìn tỷ; trong khi đó, tổng thu ngân sách ước đạt 508,5 nghìn tỷ đồng.

Trong đó thu nội địa đạt 343,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8%; thu từ dầu thô 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 63 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6%.

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 508,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1%; chi trả nợ và viện trợ đạt 68 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8%.

Như vậy, chiếu theo số liệu của cơ quan thống kê, đến thời điểm 15/6 thì ngân sách Nhà nước chi đang vượt thu gần 83 nghìn tỷ đồng.

Theo Văn Huy (Doanhgnghiep.vn)