Kinh tế

Ngân sách nhà nước bội chi hơn 121.000 tỷ đồng trong 8 tháng

 

8 tháng qua, thu ngân sách đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, còn chi ngân sách 770,7 nghìn tỷ đồng.

Image result for Ngân sách nhà nước bội chi

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, giảm 28,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7.

Trong đó, thu nội địa giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm khoảng 1,16 nghìn tỷ đồng. Riêng thu từ dầu thô tăng so với tháng 7 khoảng 360 tỷ đồng do giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 phục hồi tăng mạnh so với tháng trước.

Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, 8 tháng bội chi NSNN khoảng 121,27 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán năm.

Theo Xuân Thân (VOV.vn)