Kinh tế

“Ngân hàng Nhà nước mua được khối lượng lớn ngoại tệ”

Tỷ giá thuận lợi nên NHNN mua được khối lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.
 
“Ngân hàng Nhà nước mua được khối lượng lớn ngoại tệ”
 
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng(TCTD) để đánh giá tình hình thị trường tiền tệ 8 tháng đầu năm, và định hướng thị trường tiền tệ 4 tháng cuối năm 2016.
 
Theo đó, Chủ trì cuộc họp là Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh đã đánh giá những thành quả đạt được của thị trường tiền tệ trong 8 tháng đầu năm như sau:
 
Diễn biến tiền tệ và hoạt động ngân hàng về cơ bản đi theo đúng định hướng của Thống đốc NHNN đã chỉ đạo từ đầu năm đến nay.
 
Lạm phát bình quân tương đối ổn định, tăng khá nhanh trong 6 tháng đầu năm, nhưng chậm trở lại trong tháng 7, tháng 8. Đến hết tháng 8, lạm phát tăng 2,58% so với tháng 12/2015 và tăng 2,57% so với cùng kỳ, bình quân là 1,91% trong 8 tháng đầu năm.
 
Qua rà soát đánh giá, trong 8 tháng đầu năm, lãi suất huy động cơ bản ổn định, có xu hướng tăng nhẹ 0,2-0,3% trong giữa tháng 2 đến tháng 3. Từ tháng 5 trở lại đây, có TCTD điều chỉnh tăng, có TCTD điều chỉnh giảm, nhưng xu hướng chung là ổn định. 
 
Từ cuối tháng 4/2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.
 
Về tỷ giá, thị trường trong thời gian qua kết hợp với cung-cầu tốt, tỷ giá tương đối ổn định, hệ thống TCTD đã mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế và bán được khối lượng khá lớn ngoại tệ cho NHNN. Hoạt động găm giữ ngoại tệ qua theo dõi đã có những chuyển biến tích cực, tiền gửi ngoại tệ từ dân cư có xu hướng giảm tương đối nhanh so với cuối năm trước.
 
Về thị trường ngoại hối, tỷ giá thuận lợi nên NHNN mua được khối lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. 
 
Định hướng thị trường tiền tệ 4 tháng cuối năm.
 
Thực tế cho thấy, diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động thị trường I chưa giảm được khi lãi suất thị trường II thấp, thanh khoản dồi dào. 
 
Nguyên nhân chủ yếu là do các TCTD giảm thị phần, dư thừa thanh khoản là tạm thời, nhưng nhu cầu vốn vay từ hệ thống ngân hàng, kể cả vốn vay trung và dài hạn đã khiến các TCTD vẫn cạnh tranh nguồn vốn huy động. Vấn đề lòng tin của thị trường bị ảnh hưởng trước một số thông tin bất lợi đến hoạt động ngân hàng.
 
Để định hướng thị trường tiền tệ 4 tháng cuối năm, phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, NHNN ghi nhận kết quả hoạt động của các TCTD trong thời gian qua và trong hoạt động điều hành của ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ theo đúng mục tiêu của Chính phủ đã giao và định hướng của Thống đốc NHNN đã đề ra.
 
Theo Nguyễn Thoan (Bizlive.vn)