Kinh tế

Mục tiêu 2018: GDP tăng 6,7%, nợ công 63,9% GDP

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2018 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,7% và nợ công về mức 63,9%.

Sáng nay (28/12), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tháng 12.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Mục tiêu đề ra năm 2018 là Chính phủ quyết tâm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Về tăng trưởng, mục tiêu GDP năm 2018 là 6,7%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Nợ đọng thuế phấn đấu giảm xuống dưới 5%, tăng thu ngân sách 4%, kiểm soát bội chi ngân sách ở mức 3,7%.

Mục tiêu 2018: GDP tăng 6,7%, nợ công 63,9% GDP
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Mục tiêu phấn đấu là đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công cũng sẽ được tiến hành theo hướng an toàn, bền vững trên tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

Thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh mở rộng thị trường gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng được đặt ra. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu so với năm 2017 là 8-10%, nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu kiểm soát dưới 3%.

Trong năm 2018, Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại vốn đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo bền vững an toàn nợ công. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phấn đấu đạt 34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong tổng đầu tư toàn xã hội lên khoảng 41%, giá trị hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ICOR năm 2018 đạt 6,5%.

Mục tiêu 2018: GDP tăng 6,7%, nợ công 63,9% GDP

Chính phủ cũng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng năng suất lao động khoảng 5,9%, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý. 

Năm 2018, trọng tâm phát triển công nghiệp là chế biến chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Việc đổi mới công nghệ, thân thiện với môi trường trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, khai khoáng… cũng được nhấn mạnh. 

Mục tiêu con số đối với tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng là 7,7% (công nghiệp khoảng 7,3% và xây dựng khoảng 9,2%). Tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đặt ra là khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 36-37 tỷ USD.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt khoảng 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng trưởng GDP trong ngành dịch vụ đạt khoảng 7,4%.

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Cùng với các mục tiêu đặt ra, Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp. 

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)