Kinh tế

Một lít xăng cõng bao nhiêu thuế, phí?

Đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên 4.000 đồng/lít từ ngày 1-7 đang bị dư luận và nhiều bộ, ngành phản ứng quyết liệt.

Một lít xăng cõng bao nhiêu thuế, phí?

Theo Tấn Nguyên - Thảo Nguyên (Nld.com.vn)