Kinh tế

Một công ty bột giặt lãi gần 14 tỷ đồng một tháng

Mặc dù thị trường cạnh tranh khốc liệt, mỗi tháng Lix vẫn kiếm gần 14 tỷ đồng tiền lãi.
 
 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí từ hoạt động này lại tăng cao chủ yếu do tăng chi phí lãi vay, chi phí bán hàng cũng tăng thêm 33,3% nên lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ đạt 39,3 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, hoạt động khác mang về khoản lợi nhuận gần 19 tỷ đồng, trong đó 18 tỷ đồng là nhận từ tiền hỗ trợ di dời chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt 949 tỷ đồng doanh thu và 83,77 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14,7% và 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, với mức lợi nhuận hấp dẫn, mỗi tháng sau khi trừ tất cả chi phí và thuế, công ty này thu gần 14 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động kinh doanh. Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn của công ty đạt 732 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 442 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 2.327 đồng.

Theo Hồng Châu (VnExpress.net)