Kinh tế

Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?

Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỉ đồng, tính trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công
Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?
Ảnh: FƯƠNG ANH - Dữ liệu: GIA HY

Theo Vương Fương Anh (Nld.com.vn)