Kinh tế

Lùi cách tính lương hưu mới, khoảng 21.000 lao động nữ bớt thiệt

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị tới Quốc hội tạm dừng áp dụng cách tính lương hưu mới cho lao động nữ có thời gian đóng BHXH dưới 30 năm.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Bùi Văn Cường đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014.

Trong đơn đề nghị, Tổng LĐLĐVN cho biết thời gian qua công đoàn nhận được nhiều ý kiến của người lao động, phản ánh sự bất hợp lý của quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi ngay trong năm 2018, dẫn đến một số lao động nữ có dưới 30 năm đóng BHXH nghỉ hưu năm 2018 sẽ có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017.

Lùi cách tính lương hưu mới, khoảng 21.000 lao động nữ bớt thiệt
Dự kiến khoảng 21.000 lao động nữ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách tính lương hưu mới. Ảnh: Hoàng Hà.

Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh mức hụt lượng hưu chỉ sau một năm có thể hụt cao nhất lên đến 10% tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của lao động nữ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét tạm dừng việc thực hiện quy định áp dụng với nữ ngay trong kỳ họp này (Quy định tại khoản 2, điều 56 và khoản 2 điều 74 Luật BHXH 2014).

Luật BHXH 2014 đã sửa đổi cách tính lương hưu của cả nam và nữ theo hướng nâng thời gian tham gia BHXH của người lao động để đạt được mức lương hưu tối đa là 75%. Theo đó, nam nâng từ 30 năm lên 35 năm. Với lao động nữ nâng từ 25 năm lên 30 năm. Trong khi quy định này với nữ sẽ áp dụng ngay từ năm 2018, thì nam sẽ có lộ trình tăng dần tới năm 2022.

Theo Tổng LĐLĐVN, đối với lao động nam, mức lương hưu được tính bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tương ứng với số năm đóng BHXH của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2% (thay vì tính 3% như hiện hành) mức tối đa bằng 75%.

Lùi cách tính lương hưu mới, khoảng 21.000 lao động nữ bớt thiệt

Tổng LĐLĐVN cũng kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi theo hướng có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu cho lao động nữ, đảm bảo cân bằng quyền lợi của lao động nam và lao động nữ trong thụ hưởng chính sách BHXH.

Cùng với Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐ-TB&XH cũng vừa có báo cáo Thủ tướng đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho tạm dừng áp dụng quy định thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ. Bộ này cũng đề xuất nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa đổi quy định cho hợp lý hơn.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018 sẽ có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu. Trong số đó có 21.000 người có thời gian đóng BHXH dưới 30 năm (tương ứng với 43% tổng số lao động nữ nghỉ hưu). Số này dự kiến sẽ có tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn so với những người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017 từ 4% - 10%.

Điều 74, Luật BHXH 2014: Mức lương hưu hàng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn