Kinh tế

Lộ vi phạm ở Ngân hàng Chính sách xã hội

Kết thúc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động huy động vốn; trong hoạt động cho vay; xử lý nợ rủi ro và trong đầu tư xây dựng cơ bản…

TTCP cũng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn trong việc một số chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại các vùng này chưa đảm bảo thủ tục, thậm chí cho vay sai đối tượng, sử dụng vốn sai mục đích…

Mặt khác, Ngân hàng CSXH hướng dẫn các điều kiện để khoanh nợ, xóa nợ chưa phù hợp với quy định và các chi nhánh được kiểm tra cũng chưa tuân thủ quy định trong hoạt động này. Về đầu tư xây dựng cơ bản, TTCP chỉ ra những tồn tại, vi phạm ở một số công trình xây dựng do chi nhánh Ngân hàng CSXH các tỉnh, thành phố làm chủ đầu tư như: Không thẩm định dự toán, thanh toán sai đơn giá; Kiểm tra khối lượng thi công thực tế không chặt chẽ dẫn đến việc phải điều chỉnh lại quyết định phê duyệt quyết toán.

Theo đó, TTCP kiến nghị HĐQT Ngân hàng CSXH chỉ đạo ban điều hành: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của ngân hàng; Khắc phục, chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại; Có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm. Ngân hàng CSXH đồng thời phải thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng từ các nhà thầu do thanh toán không đúng khối lượng, nộp về tài khoản tạm giữ của TTCP.

TTCP kiến nghị HĐQT Ngân hàng CSXH chỉ đạo ban điều hành: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của ngân hàng; Khắc phục, chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại; Có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm.

 

Theo L.D (Tiền Phong)