Kinh tế

Làm việc ngày Tết, hưởng lương gấp 4 lần ngày thường

Nếu đi làm ngày nghỉ Tết, ngoài khoản tiền lương nhận được theo chế độ, người lao động còn được hưởng thêm gấp 3 lần. Tổng cộng tiền lương sẽ cao hơn 4 lần so với ngày thường.

Theo Luật sư Đoàn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM, lao động nếu đi làm vào ngày nghỉ Tết sẽ được hưởng lương cao hơn ngày thường.

Cụ thể, ông dẫn ra Điều 97, Bộ Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm. Theo khoản c, Nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khoản c, Điều 25, Nghị định 05/2015 cũng quy định vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động hưởng ít nhất bằng 300%. Chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Làm việc ngày Tết, hưởng lương gấp 4 lần ngày thường
Người lao động ngày nghỉ Tết sẽ được hưởng lương cao gấp 4 lần ngày thường. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà.

Như vậy, ngoài khoản lương đi làm nhận được vào ngày Tết, người lao động còn được nhận thêm 300%, nghĩa là cao gấp 4 lần ngày thường.

Nghị định cũng quy định người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Điều 115 Bộ Luật Lao động quy định về nghỉ lễ, Tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch);

b) Tết Âm lịch 5 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 1 ngày (ngày 2/9 Dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)