Kinh tế

Kinh doanh bất động sản nở rộ trong năm 2016

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm đã có hơn 2000 doanh nghiệp đăng kí ngành nghề kinh doanh bất động sản.
 
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nếu so sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.160 doanh nghiệp, tăng 99,1%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 377 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.001 doanh nghiệp, tăng 44,9%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 766 doanh nghiệp, tăng 40,3%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 6.276 doanh nghiệp, tăng 28,9%;... 

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.017 doanh nghiệp, giảm 32,6% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 1.342 doanh nghiệp, giảm 8,5%. Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 04 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ, bao gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 3.829 tỷ đồng, giảm 23,2%; Khai khoáng đăng ký 6.119 tỷ đồng và Xây dựng đăng ký 93.859 tỷ đồng cùng giảm 5,2%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống đăng ký 19.055 tỷ đồng, giảm 4,5%. 

Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng 9/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.047 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,31% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9/2016 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 23,8% so với tháng trước. 

Theo L.H (Lao Động)Tin mới hơn