Kinh tế

Kiểm điểm bộ, địa phương quên nộp báo cáo giám sát tài chính

Tài liệu được dùng để cảnh báo nguy cơ tài chính tại các doanh nghiệp Nhà nước nhưng quá hạn gần một năm 13 bộ, địa phương vẫn chưa nộp dữ liệu năm 2016.

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cũng như xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

Kiểm điểm bộ, địa phương quên nộp báo cáo giám sát tài chính
Ảnh minh họa

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan vi phạm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

13 cơ quan đại diện chủ sở hữu hiện chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 dù đã quá hạn gần một năm. 

Theo cơ quan này, dù lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính liên tục thúc giục, đôn đốc, song các bộ, địa phương vẫn chây ỳ chưa nộp.  Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết còn 15 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017. 

Trước đó, tại nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ luôn yêu cầu đại diện chủ sở hữu Nhà nước kịp thời báo cáo việc giám sát tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cảnh báo các nguy cơ, dấu hiệu rủi ro về tài chính. Tuy nhiên, các bộ, địa phương vẫn chây ỳ nộp, trong đó có báo cáo đã quá hạn nộp gần một năm. 

Theo Anh Minh (VnExpress.net)
Tin mới hơn