Kinh tế

Hơn nửa số tiền làm cao tốc Bắc – Nam không lấy từ ngân sách

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỷ đồng (một trăm mười tám nghìn, bảy trăm mười sáu tỷ đồng), trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 55 nghìn tỷ đồng.
Hơn nửa số tiền làm cao tốc Bắc – Nam không lấy từ ngân sách
Dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến năm 2021 cơ bản hoàn thành, ảnh minh họa. (Ảnh: I.T)

Sáng nay 22.11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Có khá đông các đại biểu Quốc hội không tán thành với Nghị quyết này. Cụ thể có 35 đại biểu không tán thành bằng 7,13%, có 6 đại biểu không biểu quyết chiếm 1,22%. Số đại biểu tán thành 408, đạt tỷ 83.10%. Như vậy với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết trên.

Điểm đáng chú ý Nghị quyết đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm tầm nhìn dài hạn, Nghị quyết đã quy định giải phóng mặt bằng tất cả các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, trừ dự án Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên – Huế) theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp giải phóng mặt bằng rộng hơn Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về quy mô và sử dụng vốn từ nguồn vốn được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia.

Giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Chuẩn bị đầu tư để thực hiện Dự án từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành năm 2021.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 118.716 tỷ đồng (Một trăm mười tám nghìn, bảy trăm mười sáu tỷ đồng), bao gồm: 55.000 tỷ đồng (năm mươi lăm nghìn tỷ đồng) vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 và 63.716 tỷ đồng (sáu mươi ba nghìn, bảy trăm mười sáu tỷ đồng) vốn huy động ngoài ngân sách.

”Triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý Dự án; bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đối với các dự án thành phần đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) cần khắc phục những hạn chế, bất cập...”, Nghị quyết nêu rõ.

Theo Ngọc Lương (Dân Việt)