Kinh tế

Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng sau kết luận của kiểm toán

Theo lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), liên quan đến các vấn đề mà kiểm toán đã đề cập đến trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét, hiện tập đoàn này vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp tài chính để giãn nợ, kéo dài nợ thêm 3 - 15 năm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngay sau khi báo chí đăng tải các vấn đề liên quan đến các khoản nợ đến hạn và cho vay các bên liên quan của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mà Công ty Kiểm toán Ermst & Young Việt Nam đã nhấn mạnh trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của doanh nghiệp này, Tổng giám đốc Võ Trường Sơn đã có giải trình những vấn đề được kiểm toán đề cập đến.

Theo đó, trong công văn số 78 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Tổng giám đốc Võ Trường Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, HAGL vẫn đang tiến hành 2 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, HAGL đang trực tiếp thương lượng với các chủ nợ nhằm tìm giải pháp cho tình hình tài chính của tập đoàn.

Nội dung của các buổi thảo luận chính được Tổng giám đốc HAGL tiết lộ là gồm việc cơ cấu/hoán đổi gia tăng thời gian trả nợ gốc đối với dư nợ tín dụng và trái phiếu lên tối thiểu 3 - 15 năm.

Cơ cấu, giãn thời gian trả nợ lãi thêm 3 năm, giảm lãi suất cho vay, ứng xử đối với khoản vay mới và việc duy trì hạn mức tín dụng đã cấp cho tập đoàn này.

Ông Võ Trường Sơn cũng cho biết, vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét, HAGL đang trong quá trình chờ nhận được văn bản phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tái cơ cấu nợ.

Thứ hai, liên quan đến nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, HAGL cho biết các nghiệp vụ này thực hiên trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HAGL và đảm bảo hài hòa lợi ích với các nghiệp vụ mà ông Đoàn Nguyên Đức dùng tài sản cá nhân để bảo lãnh cho các nghiệp vụ vay vốn của HAGL.

Với những thiếu sót về mặt thủ tục mà Công ty Kiểm toán Ermst & Young Việt Nam đề cập đến, HAGL cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong kỳ Đại hội sắp tới, dự kiến vào ngày 15.9.2016.

Trước đó, như Báo điện tử Một Thế Giới đã đưa tin, Công ty Kiểm toán Ermst & Young Việt Nam đã đưa ra một số số điểm cần phải lưu ý trong báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ của HAGL. 

Đó là các khoản vay và trái phiếu phải trả của HAGL lên đến hơn 26.683 tỉ đồng, trong đó, có hơn 12.343 tỉ đồng HAGL sẽ đến hạn phải thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ 30.6.2016. 

Bên cạnh đó, HAGL đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay trái phiếu và có khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn trị giá 5.787 tỉ đồng vào 30.6.2016 cũng như đã phát sinh khoản lỗ thuần trị giá 1.191 tỉ đồng trong kỳ kế toán 6 tháng.

Mặt khác, vào thời điểm cuối tháng 6.2016,HAGL có các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với trị giá lần lượt là 771 tỉ đồng và 5.197 tỉ đồng chưa được ĐHĐCĐ phê duyệt.  

"Nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu không được thực hiện, những vấn đề nêu trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố trọng yếu không chắc chắn có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục để lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của HAGL", Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam nhận định.

Theo Duyên Duyên (Một Thế Giới)