Kinh tế

Hiệp hội kinh doanh vàng kiến nghị bỏ “giấy phép con” với doanh nghiệp huy động vàng

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các giấy phép con không cần thiết để tránh tình trạng tạo ra cơ chế xin cho, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN).

 

Giải trước kiến nghị của mình, đại diện Hiệp hội cho rằng Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 không quy định về điều kiện huy động vàng đối với các DN. Hơn nữa, Thông tư 11/2011/TT - NHNN cũng chỉ quy định chấm dứt huy động vốn bằng vàng của các TCTD. Do đó, hoạt động huy động vàng của các DN được điều chỉnh theo quy định tại Luật đầu tư 2014, Luật DN 2014 và Bộ luật dân sự 2005.

Theo quy định tại Luật đầu tư 2014, việc DN vay vàng của các tổ chức, cá nhân không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hơn nữa, hoạt động này cũng không thuộc hoạt động kinh doanh vàng khác quy định tại Nghị định 24/NĐ- CP. Bởi vì, các doanh nghiệp chỉ vay vàng để làm nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và trả lãi cho người gửi, chứ DN không cho vay lại, không thu phí giữ hộ. Như vậy, hoạt động vay vàng của DN chỉ là một công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh vàng trang sức và nó không phát sinh lợi nhuận.

Do vậy, hoạt động này không thể được coi như hoạt động kinh doanh vàng khác theo quy định của Nghị định 24/NĐ-CP. Theo Hiệp hội, hoạt động kinh doanh vàng khác bao gồm kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn vàng, giao dịch vàng phái sinh (giao dịch vàng kỳ hạn, giao dịch vàng quyền chọn, giao dịch vàng tương lai), quỹ đầu tư vàng.

Liên quan đến việc không cần xin phép kinh doanh vàng miếng đối với các chi nhánh/ địa điểm kinh doanh trực thuộc Cty, kể cả thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng khi một DN đã được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng thì đề nghị NHNN cho phép tất cả các chi nhánh/địa điểm kinh doanh trực thuộc không phải xin phép nữa mà chỉ cần làm thông báo tăng mạng lưới mua bán vàng miếng theo nội dung thông tư 16/2012/TT-NHNN.

Ngoài ra, theo phản ánh của các DN, hiện nay địa điểm để kinh doanh đa số là phải đi thuê (ví dụ: các TTTM - PV). Do vậy, việc thay đổi địa điểm kinh doanh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, khi thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng, thì các DN phải xin phép NHNN, như vậy sẽ làm mất thời gian, chi phí và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của các DN. Bởi vậy, Hiệp hội kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi quy định hiện hành theo hướng cho phép các DN chỉ cần thông báo cho NHNN khi thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của các DN. Vì đây là hoạt động đã được NHNN cấp giấy phép, nay do DN phải thay đổi địa điểm kinh doanh nên theo Hiệp hội không cần tiếp tục xin giấy phép cho hoạt động đã được cấp phép. 

Theo Lan Hương (Lao Động)