Kinh tế

Hà Nội yêu cầu cấp mã số doanh nghiệp trong 4 giờ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa yêu cầu Cục Thuế TP đảm bảo việc cấp mã số doanh nghiệp trong thời gian 4 giờ kể từ khi nhận được thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến.

Theo ông Toản, thực hiện cam kết trên, UBND TP yêu cầu 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được phải giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc và nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

 
 

Cụ thể, giao Cục Thuế thành phố báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp mã số thuế tự động để tạo mã số doanh nghiệp. Trước mắt, Cục Thuế TP phối hợp đảm bảo việc cấp mã số doanh nghiệp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến khi chưa thực hiện việc cấp mã sô thuê tự động.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Cục thuế thành phố nghiên cứu đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giải quyết việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử trong đăng ký doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền việc miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo hướng miễn việc thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 15-6 đến 31-12-2016.

Giảm 50% mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường họp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ -1-1 đến 31-12-2017. Từ ngày 1-1-2018, thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo đúng quy định.