Kinh tế >> Tết Mậu Tuất 2018

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 325 triệu

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội đã có thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người lao động, trong đó mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết đã có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Báo cáo này dựa trên báo cáo lương thưởng Tết thuộc 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội, trên 4 loại hình doanh nghiệp.

Về mức thưởng Tết thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 325 triệu

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở địa bàn TP. Hà Nội thuộc về một doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 325 triệu đồng. Tiếp sau đó là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết là 60 triệu đồng và xếp thứ 3 là khối doanh nghiệp một thành viên do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ với mức thưởng hơn 50 triệu đồng. Còn doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết âm lịch bình quân: 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000đồng/người.

Với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân: 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 6 triệu đồng/người.

Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết âm lịch bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 50 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân: 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000đồng/người.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã công bố mức lương, thưởng Tết năm 2018. Hiện nay, mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất đang thuộc về TP. Cần Thơ với số tiền là 408 triệu đồng/người. TP.HCM có mức thưởng khủng, cao nhất tới 1,5 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)