Kinh tế

Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?

Tổng quản trong gia đình siêu giàu được trả mức lương lên tới 500.000 USD mỗi năm.
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Theo David Youdovin, nhà sáng lập, CEO của hãng tuyển dụng Hire Society - chuyên thuê người làm cho những gia đình siêu giàu tại New York, Hamptons và Palm Beach, đa số nhóm siêu giàu đều sở hữu nhiều nhà cửa, máy bay riêng và nhiều đội nhân viên phục vụ. Dưới đây là mức lương hàng năm của những vị trí công việc khác nhau trong nhà của giới giàu, phần nhiều được trả dựa trên kinh nghiệm và lời giới thiệu.
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Tổng quản gia
Mức lương hàng năm: 200.000-500.000 USD.
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Quản lý bất động sản
Mức lương hàng năm: 150.000-300.000 USD
Giám sát trong nhà
Mức lương hàng năm: 100.000-150.000 USD
Trợ lý giám sát trong nhà
Mức lương hàng năm: 80.000-110.000 USD
Quản lý văn phòng
Mức lương hàng năm: 100.000-175.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Người phục vụ trong nhà
Mức lương hàng năm: 80.000-120.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Trợ lý điều hành
Mức lương hàng năm: 90.000-185.000 USD
Trợ lý điều hành cấp thấp
Mức lương hàng năm: 60.000-80.000 USD
Trợ lý cá nhân
Mức lương hàng năm: 75.000-125.000 USD
Trợ lý cá nhân cấp thấp
Mức lương hàng năm: 60.000-80.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Bếp trưởng
Mức lương hàng năm: 100.000-200.000 USD
Bếp phó
Mức lương hàng năm: 75.000-95.000 USD
Đầu bếp
Mức lương hàng năm: 60.000-90.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Quản gia trưởng
Mức lương hàng năm: 75.000-100.000 USD
Quản gia
Mức lương hàng năm: 65.000-80.000 USD
Nữ phục vụ
Mức lương hàng năm: 75.000-85.000 USD
Nhân viên giặt là
Mức lương hàng năm: 75.000-85.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Người trông trẻ bán thời gian
Mức lương: 300-600 USD/ngày/trẻ
Người trông trẻ toàn thời gian
Mức lương: 65.000-185.000 USD
Hỗ trợ gia đình
Mức lương: 60.000-90.000 USD
Giáo viên tại gia
Mức lương: 100.000-200.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Lái xe
Mức lương: 75.000-90.000 USD
Bảo vệ
Mức lương: 90.000-120.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Gia sư
Mức lương: 100.000-150.000 USD
Giới siêu giàu trả lương cho giúp việc, quản gia như thế nào?
Người chăm ngựa
Mức lương: 60.000-80.000 USD

Theo Phương Anh (Tri Thức Trực Tuyến)