Kinh tế

Giám đốc quỹ tín dụng bỏ trốn lập khống hàng trăm hồ sơ để rút tiền

Để có tiền chi tiêu cá nhân, giám đốc quỹ tín dụng Thái Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hàng trăm hợp đồng cho vay để rút tiền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cho biết từng lập Ban kiểm soát đặc biệt đối với Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình (TP Biên Hòa) khi phát hiện hàng loạt sai phạm ở quỹ này cách đây 7 tháng.

Trong tháng 4, qua nghiệp vụ thanh kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai phát hiện sai phạm tại quỹ, đặc biệt xác định quỹ đã mất khả năng thanh khoản. Cụ thể, &