Kinh tế

Gia đình ông Trầm Bê nắm giữ hơn 1.550 tỉ đồng cổ phiếu STB

Theo báo cáo quản trị năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (STB), ông Trầm Bê – Phó Chủ tịch HĐQT và những người liên quan đang nắm tổng cộng hơn 84 triệu CP STB, tương đương giá trị 1.550 tỉ đồng.

Gia bình ông Trầm Bê nắm giữ 80 triệu CP STB.

 
Cụ thể, tính đến cuối năm 2014, cá nhân ông Trầm Bê đang sở hữu hơn 1,8 triệu CP STB. Ba người con của ông Trầm Bê bao gồm ông Trầm Trọng Ngân nắm giữ 54,7 triệu CP, ông Trầm Khải Hòa giữ 24 triệu CP và bà Trầm Thuyết Kiều giữ 3,6 triệu CP STB.
 
Tổng sở hữu cổ phiếu của ông Trầm Bê và những người liên quan đang nắm tổng cộng hơn 84 triệu CP, tương đương giá trị hơn 1.550 tỉ đồng nếu tính theo giá đóng cửa ngày 15.01.2014 ở mức 18.500 đồng/CP.
 
Theo B.Chương (Lao Động)