Kinh tế

Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài, mất vốn sẽ bị bán hoặc cho phá sản

Báo cáo với Quốc hội về các giải pháp điều hành trong năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đối với các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài, mất vốn chủ sở hữu mà không thể tháo gỡ được, Chính phủ sẽ xem xét cho bán hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, khi cổ phần hóa phải đăng ký, niêm yết trên thị trường chứng khoán. "Đối với các DNNN thua lỗ kéo dài, mất vốn chủ sở hữu mà không thể tháo gỡ được thì xem xét cho bán hoặc phá sản theo quy định của pháp luật", Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm 2017, hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế (Ảnh: Quochoi.vn)
Năm 2017, hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế (Ảnh: Quochoi.vn)

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, kiên quyết tinh giản biên chế và giảm chi từ NSNN, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Theo đó, các cấp chính quyền sẽ đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Riêng đối với hệ thống hành chính Nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cam kết sẽ thực hiện công khai, minh bạch trong tái cơ cấu DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập, chống thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm, nhất là trong xác định giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất để tính giá trị doanh nghiệp.

Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là về xử lý tài sản thế chấp, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ, xác định đầy đủ, xử lý căn bản, triệt để hơn nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém; giảm tình trạng sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống. Khuyến khích huy động vốn qua thị trường chứng khoán, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng giám sát thị trường; sáp nhập 2 Sở giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán.

Ngoài ra, trước Quốc hội, Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ có kế hoạch trong năm 2017 chuẩn bị triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Cùng với đó là thực hiện theo tiến độ một số đoạn của Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và một số đoạn quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển. Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2017:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%

- Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%

- Tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP không quá 3,5%

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP

- Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%


Theo Bích Diệp (Dân Trí)Tin mới hơn