Kinh tế

“Điểm danh” những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2016

Ảnh minh họa

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC

Theo thông tư 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực từ ngày 01.10.2016, theo đó:

- Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu EPC đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu năm 2013.

- Đối với các gói thầu EPC sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì vẫn được áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

- Quy định về nguyên tắc áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu và thuế, phí, lệ phí đối với gói thầu EPC.

Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT là sơ đồ chi tiết quy trình thực hiện và những mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC.

Hướng dẫn mới về xếp lương và phụ cấp lương

Từ ngày 10.10.2016, Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn viễn thông quân đội giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 đối với: Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tổng công ty và công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đồng thời đề cập đến việc xếp lương và phụ cấp lương phải thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 52/2016/NĐ-CP, Nghị định 49/2013/NĐ-CP, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ

Từ ngày 25/10/2016, Thông tư 130/2016/TT-BQP về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau: Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng; Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng; Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng; Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng; Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích

Từ ngày 27/10/2016, Thông tư 138/2016/TT-BQP về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao quân đội (TTQĐ) được tập trung tập huấn và thi đấu sẽ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, VĐV các đội TTQĐ lập thành tích tại các giải thi đấu sẽ được thưởng theo quy định mới, tiêu biểu khi đạt được huy chương vàng sẽ được mức thưởng như sau: 

- Đại hội TTQĐ các nước thế giới: 75 triệu đồng/VĐV.

- Giải TTQĐ các nước thế giới, Châu Á: 50 triệu đồng/VĐV.

- Giải TTQĐ các nước Đông Nam Á: 25 triệu đồng/VĐV.

- Đại hội TDTT toàn quốc: 30 triệu đồng/VĐV.

- Giải thể thao Vô địch Quốc gia: 25 triệu đồng/VĐV.

- Đại hội TDTT toàn quân: 10 triệu đồng/VĐV.

- Hội thao thể thao toàn quân: 7.5 triệu đồng/VĐV.

Theo L.K (Lao Động)