Kinh tế

Đại lý vé số nhận tiền hoa hồng không quá 15% doanh thu

Bộ Tài chính đề nghị mức chi hoa hồng cho đại lý kinh doanh xổ số không được vượt 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Theo đó, doanh nghiệp được tự quyết định mức chi hoa hồng dành cho đại lý của mình. Tuy nhiên, mức chi phải đảm bảo nguyên tắc không được vượt 15% tổng doanh thu, bao gồm cả thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mức phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền.

Đại lý vé số nhận tiền hoa hồng không quá 15% doanh thu
Các đại lý xổ số nhận được hoa hồng tối đa bằng 15% tổng doanh thu. Ảnh: Lê Hiếu.

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có thể chi một số khoản hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả.

Mức chi hỗ trợ đối với các vụ án đã đưa ra xét xử tối đa là 50 triệu đồng/vụ án. Mức chi hỗ trợ đối với các vụ xử phạt vi phạm hành chính bằng 50% số tiền xử phạt, nhưng không vượt 15 triệu đồng/vụ.

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có thể chi nhiều khoản trong năm tài chính. Tuy nhiên, tổng mức chi tối đa không vượt 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quy định này áp dụng với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Với các đang hoạt động kinh doanh tại miền Nam và của Vielott thì mức chi không vượt 0,1% doanh thu, bao gồm cả thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)