Kinh tế

Công ty của đại gia rác David Dương sẽ bị truy thu thuế 120 tỷ đồng

Dự kiến, Cơ quan thuế của TP HCM sẽ truy thu 120 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS), chủ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh.
 
Công ty của đại gia rác David Dương sẽ bị truy thu thuế 120 tỷ đồng
 

Tuy nhiên, đến nay VWS không có hoạt động kinh doanh, mua sắm đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Dựa vào các cơ sở trên, cơ quan thuế dự kiến truy thu các dịch vụ đã hoàn cho VWS. Cụ thể, những máy móc, thiết bị nhập khẩu của VWS không thuộc đối tượng miễn thuế theo giấy phép đầu tư.

Theo Quang Bình (Nguoitieudung.com.vn)