Kinh tế

Công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ gần 170 tỷ đồng thuế

Cục Hải quan TP.HCM vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế XNK, với tổng số nợ gần 170 tỷ đồng.
 
 

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn, như: Công ty TNHH Sản xuất Túi xốp Hoàn Cầu, nợ gần 23 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thanh Niên, nợ trên 33 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc Da nhựa Hừng Sáng, nợ gần 31 tỷ đồng; Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuận Cơ điện Vĩnh Đinh, nợ gần 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân, nợ gần 7 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Tấn Hưng, nợ trên 6 tỷ đồng…

Để phối hợp thu hồi nợ hiệu quả, ngoài việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, Cục Hải quan TP.HCM đã gửi danh sách này cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế TP.HCM để hỗ trợ phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, không cấp giấy phép giải thể doanh nghiệp, thu hồi hóa đơn và thông báo đến doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp tự ý ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng kí kinh doanh…

Theo Lê Thu (Báo Hải Quan)