Kinh tế

Có nhà máy điện chào bán giá 1 đồng/kwh

Về thị trường phát điện cạnh tranh, đã có nhà máy thủy điện vào kỳ thấp điểm chào giá bán điện chỉ có 1 đồng/kwh.

Ông Tuấn cho biết sẽ đôn đốc các tập đoàn lớn đưa thêm nhiều nhà máy điện khác, trong đó có cả nhà máy thủy điện đa mục tiêu, tham gia thị trường phát điện cạnh tranh nhằm giúp thị trường phát triển mạnh, minh bạch... hơn.

Ngày 26-8, tại buổi đánh giá ba năm thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh, Cục Điều tiết điện lực Bộ Công thương cho biết giá mua điện bình quân từ các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị trường điện trong ba năm qua là 1.087,3 đồng/kwh.

Trong đó, giá mua bình quân với thủy điện 847 đồng/kwh, nhiệt điện than 1.268 đồng/kwh; tuôcbin khí 1.065 đồng/kwh. Với giá mua này cộng với chi phí truyền tải, phân phối, dịch vụ phụ trợ khác... EVN đã bán điện bình quân 1.622 đồng/kwh (chưa tính thuế VAT).

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng ERAV, cho biết mức giá trung bình 1.087 đồng/kwh là giá bình quân ba năm, hiện tại giá thị trường cao hơn mức này nhiều do giá than trong ba năm qua tăng 3 - 4 lần, các chi phí khác cũng tăng.
 
Theo C.V.Kình (Tuổi Trẻ)