Kinh tế

Chuyện đằng sau một tượng đài

Nếu dùng kinh phí này chia cho 4000 bà mẹ VNAH đang còn sống thì mỗi mẹ được 102.750.000 đồng.
 
 
Theo Minh Trần (Đất Việt)