Kinh tế

Chính thức thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia.

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

Trước đó, tại cuộc họp kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Hội đồng bên cạnh bám sát chức năng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ, cần tham vấn các đề án lớn trong lĩnh vực này.

Các đề án lớn được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia bố trí thời gian tham vấn đó là: đề án cơ cấu lại chi ngân sách và tái cơ cấu nợ công; xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các Đề án huy động vàng và chống đô la hóa nền kinh tế, xem xét lại việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tăng cường minh bạch và thúc đẩy hoạt động này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu ra việc Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa ra sao trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN nhưng mỗi quốc gia có một cơ chế, chính sách tiền tệ, tài chính khác nhau để tham vấn ý kiến của Hội đồng Tư vấn.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Danh sách thành viên trong Hội đồng Tư vấn chính sách TCTT QG

27 Ủy viên Hội đồng gồm: Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân; Phó Ban kinh tế trung ương Nguyễn Ngọc Bảo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc Đào Minh Tú; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Vũ Dũng; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Đình Cung; Trưởng khoa Tài chính - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thơ; Giám đốc trung tâm đào tạo BIDV Cấn Văn Lực; Chuyên gia tư vấn: Lê Đức Thúy, Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Lê Xuân Nghĩa, Trần Du lịch, Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Thị Mùi.


Theo Khánh Huyền (Tiền Phong)